Video Button

[ux_banner height=”450px” bg=”13″]

[text_box]

Video Button

Add a video button that opens Youtube and Viemo videos anywhere.

[video_button size=”118″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”13″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.52)”]

[text_box]

Video Button

Add a video button that opens Youtube and Viemo videos anywhere.

[video_button]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”13″]

[text_box position_x=”10″ position_y=”10″ text_align=”left” text_color=”dark”]

Change Size

You can change the size to anything

[video_button size=”202″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”13″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)” hover=”overlay-add”]

[text_box hover=”zoom-in”]

Show on Hover

Select between various hover effects

[video_button]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[button text="Lightbox button" link="#lightboxcheckout" class="btn-checkout-flatsome"][lightbox id="lightboxcheckout" width="600px" padding="20px"]
Số lượng:
Thông tin người mua
Mã giảm giá
Tổng tiền: 0
[/lightbox]

Hotline/Zalo: 096 2598 524

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại Ngay Khi Nhận Được Thông Tin