Price table

[ux_banner height=”377px” bg=”13″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.61)” bg_pos=”60% 22%” parallax=”3″]

[text_box]

PRICE TABLE ELEMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[title text=”3 Column price table with text on left”]

[gap]

[row]

[col span=”3″ padding=”0 20px 0 0″]

Pricing

[divider]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Add any text here

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Silver” description=”Enter description here…” price=”29$” color=”dark” bg_color=”rgb(122, 44, 205)”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tooltip. Add extra info here.”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” color=”white” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Gold” description=”Enter description here…” price=”49$” color=”dark” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.99)”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tooltip. Add extra info here.”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” color=”white” style=”outline”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Platinium” description=”Enter description here…” price=”129$” color=”dark”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” enabled=”false”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Disabled” enabled=”false”]

[button text=”Click me!” color=”white” style=”underline”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[section bg=”#f1f1f1″ bg_color=”rgb(243, 243, 243)” margin=”-1px”]

[title text=”3 Column price table inside a background”]

[gap]

[row]

[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Silver” description=”Enter description here…” price=”29$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tooltip. Add extra info here.”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” style=”outline” radius=”10″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Gold” description=”Enter description here…” price=”49$” featured=”true”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tooltip. Add extra info here.”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Platinium” description=”Enter description here…” price=”129$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item]

[button text=”Click me!” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ padding=”0 0 0 20px”]

Pricing

[divider]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Add any text here

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse”]

[col]

[title style=”center” text=”4 Column collapsed”]

[gap]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$” featured=”true”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[button text=”Click me!” radius=”99″]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]
[gap]

[section bg=”13″ bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” parallax=”3″ padding=”49px”]

[row style=”small” depth=”2″]

[col span=”3″ animate=”fadeInUp”]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ animate=”fadeInUp”]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$” featured=”true”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ animate=”fadeInUp”]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”3″ animate=”fadeInUp”]

[ux_price_table title=”Enter title here..” description=”Enter description here…” price=”99$”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[bullet_item text=”Enter text here..” tooltip=”Tolltip text”]

[bullet_item text=”Enter text here..”]

[/ux_price_table]

[/col]

[/row]

[/section]

[button text="Lightbox button" link="#lightboxcheckout" class="btn-checkout-flatsome"][lightbox id="lightboxcheckout" width="600px" padding="20px"]
Số lượng:
Thông tin người mua
Mã giảm giá
Tổng tiền: 0
[/lightbox]

Hotline/Zalo: 096 2598 524

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại Ngay Khi Nhận Được Thông Tin