Portfolio

[ux_banner height=”364px” bg=”13″ bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.87)” bg_pos=”80% 19%” parallax=”2″]

[text_box text_color=”dark”]

Portfolio Element

Showcase work or other elements

[divider width=”67px” height=”5px”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”Simple with Filtering” size=”undefined”]

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” orderby=”name” type=”masonry” grid=”3″ image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_pos=”middle” text_size=”large” text_hover=”slide”]

[title style=”center” text=”Ouline Filter style” size=”undefined”]

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” orderby=”name” type=”masonry” grid=”3″ image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”blur” text_pos=”middle”]

[row]

[col span__sm=”12″]

You can choose between many differnt filter navigation style and align them to left or right.

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Slider Style” size=”undefined”]

[ux_portfolio style=”shade” filter_nav=”outline” orderby=”name” grid=”3″ columns=”5″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”grayscale”]

[title style=”center” text=”Grid Style” size=”undefined”]

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” number=”4″ offset=”4″ orderby=”name” type=”grid” grid=”3″ image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_align=”left” text_size=”large” text_hover=”bounce”]

[title style=”center” text=”Collapsed Full width Grid” size=”undefined”]

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” number=”4″ orderby=”name” type=”grid” grid=”3″ width=”full-width” col_spacing=”collapse” image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_align=”left” text_size=”large” text_hover=”bounce”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Choose between 14 differnt premade grid layouts.

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Open in a ligtbox”]

[ux_portfolio lightbox=”true”]

[button text="Lightbox button" link="#lightboxcheckout" class="btn-checkout-flatsome"][lightbox id="lightboxcheckout" width="600px" padding="20px"]
Số lượng:
Thông tin người mua
Mã giảm giá
Tổng tiền: 0
[/lightbox]

Hotline/Zalo: 096 2598 524

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại Ngay Khi Nhận Được Thông Tin