Galleries

[ux_banner height=”500px” bg=”13″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.71)”]

[text_box]

GALLERY ELEMENT

Create Galleries by using Image IDs and drag and drop. You can easily create galleries from the Page Builder.

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”Simple GAllery Row with lightbox”]

[ux_gallery ids=”8896,8895,8894,8893,8892,8898,8899,8900″ style=”shade” grid_height=”undefined” slider_nav_style=”undefined” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” col_spacing=”undefined” depth=”1″ depth_hover=”undefined” image_height=”81%” image_width=”undefined” image_size=”undefined” image_overlay=”undefined” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”undefined” text_pos=”undefined” text_align=”undefined” text_size=”undefined” text_bg=”undefined” text_color=”undefined”]

[title style=”center” text=”Full Width Gallery”]

[ux_gallery ids=”8896,8895,8894,8893,8892,8898,8899,8900″ style=”shade” grid_height=”undefined” slider_nav_style=”undefined” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” width=”full-width” col_spacing=”collapse” depth=”1″ depth_hover=”undefined” image_height=”81%” image_width=”undefined” image_size=”undefined” image_overlay=”undefined” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”undefined” text_pos=”undefined” text_align=”undefined” text_size=”undefined” text_bg=”undefined” text_color=”undefined”]

[title style=”center” text=”Gallery width Small gap”]

[ux_gallery ids=”8896,8895,8894,8893,8892,8898,8899,8900″ style=”shade” grid_height=”undefined” slider_nav_style=”undefined” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” col_spacing=”xsmall” depth=”1″ depth_hover=”undefined” image_height=”81%” image_width=”undefined” image_size=”undefined” image_overlay=”undefined” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”undefined” text_pos=”undefined” text_align=”undefined” text_size=”undefined” text_bg=”undefined” text_color=”undefined”]

[title style=”center” text=”Slider Gallery” margin_top=”21px”]

[ux_gallery ids=”8896,8895,8894,8893,8892,8898,8899,8900″ type=”slider” grid_height=”undefined” slider_nav_style=”undefined” slider_nav_color=”undefined” slider_nav_position=”undefined” col_spacing=”undefined” depth=”1″ depth_hover=”undefined” image_height=”undefined” image_width=”undefined” image_size=”undefined” image_overlay=”undefined” image_hover=”undefined” image_hover_alt=”undefined” text_pos=”undefined” text_align=”undefined” text_size=”undefined” text_hover=”undefined” text_bg=”undefined” text_color=”undefined” text_padding=”undefined”]

[button text="Lightbox button" link="#lightboxcheckout" class="btn-checkout-flatsome"][lightbox id="lightboxcheckout" width="600px" padding="20px"]
Số lượng:
Thông tin người mua
Mã giảm giá
Tổng tiền: 0
[/lightbox]

Hotline/Zalo: 096 2598 524

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại Ngay Khi Nhận Được Thông Tin